• ระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ Excel ได้ดี
 • เพศ ชาย/หญิง

11-Nov-19

 

Applied
 • 1 year of experience in international sales
 • degree in food science, food tech,or related field
 • Healthy and health conscious

11-Nov-19

 

Applied
 • 7 years of experience in international sales
 • degree in food science, food tech,or related field
 • Familiar with GMP, HACCP, ISO9100

11-Nov-19

 

Applied
 • ภาษาอังกฤษดี (อ่าน/เขียน)
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีด้านงานเอกสารส่งออกทางเรือ
 • คิดบวก ชอบทำงานเป็นทีม

11-Nov-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?