• สรรหาบุคลากรตามความเหมาะสม
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถเข้ากับคนอื่นได้ง่าย
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

20 hours ago

 

Applied
  • ขาย, นำเสนอสินค้าม sales, วิทยาศาสตร์, science
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาข
  • ติดต่อลูกค้า เพื่อนำเสนอสินค้า

15-Mar-19

 

Applied
  • วุฒิ ปริญญาตรี สาขานิเทศศาตร์
  • ประสบการณ์ 0-1
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

13-Mar-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?