• ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มากกว่า 8 ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • มีภาวะผู้นำและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

12-Nov-18

Salary negotiable

Applied
  • วุฒิ ป.ตรี หรือ ป. โท สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • ประสบการณ์ในตำแหน่ง 3 ปี
  • จัดดำเนินการตามแผนฝึกอบรม

06-Nov-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?