• ควบคุมและพัฒนา ระบบจัดส่งสินค้าและคลังสินค้า
 • ควบคุมและตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสดย่อย
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ, บริการ, บัญชี

16-May-18

Salary negotiable

Applied
 • ต้องมีประสบการณ์สายการผลิต 3 เดือนขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 • ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผน

16-May-18

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมและพัฒนา ระบบจัดส่งสินค้าและคลังสินค้า
 • ควบคุมและตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสดย่อย
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ, บริการ, บัญชี

16-May-18

Salary negotiable

Applied
 • เคยทำงานในสายงานสายจัดซื้อ มาแล้วอย่างน้อย 10 ปี
 • วางแผนการบริหารงานจัดซื้อทั้งหมดในกลุ่มบริษัทฯ
 • จัดเตรียม จัดทำสัญญาจัดซื้อ จัดจ้างให้กับหน่วยงาน

16-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.