• เพศชาย / หญิง
 • อายุ 22 - 35 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาการบัญชี

12-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขา เคมี
 • มีประสบการณ์ด้านงานทดลองเกี่ยวกับสารเคมี
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบ ISO9001 /ISO14001

12-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป คอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ มีประสบการณ์ด้าน Planning
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบ ISO9001 /ISO14001

12-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขา การจัดการทั่วไป
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมเอกสาร 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบ ISO9001 /ISO14001

12-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาวิศกรรม
 • มีประสบการณ์ด้าน QA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบ ISO9001

12-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 22 - 27 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์

12-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ถ้ามีประสบการณ์ ปวช.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านปรับฉีดพลาสติก
 • มีขยันและความอดทนต่อแรงกดดันสูง

12-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.