• ตรวจสอบภายใน, ตรวจสอบสาขาธนาคาร, ตรวจสอบสาขา
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ, ตรวจสอบ, Internal Audit
 • ตรวจสอบ

4 hours ago

 

Applied
 • AML, ปปง.
 • Compliance
 • Monitor transaction

13 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ทางด้าน Training 2 - 5 ปี
 • มีความสามารถเป็นวิทยากร

13 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานทะเบียนเเละงานเอกสาร 2 - 5ปี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

13 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ผู้จัดการงานทะเบียน
 • รถจดประกอบการ
 • งานโอนกรรมสิทธิ์ , ต่อภาษี

16 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • ตรวจสอบความถูกต้องของอำนาจเเละเงื่อนไข
 • มีประสบการณ์ด้านนิติกรรมและปฏิบัติการสินเชื่อ 1 ปี

16 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปีขึ้นไป
 • ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

16-Oct-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ทางด้าน Data Entry
 • มีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน

16-Oct-18

 

Applied
 • OA Supervisor
 • หัวหน้าทีมเร่งรัดหนี้สินภาคสนาม
 • Microsoft office

16-Oct-18

 

Applied
 • Risk management
 • Risk project management
 • Digitalization

15-Oct-18

THB70k - 90k /month

Applied
 • Relationship Manager, RM
 • สินเชื่อ , สินเชื่อบุคคล, สินเชื่อที่อยู่อาศัย
 • telesale , CSR, Bank, SME

12-Oct-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานสินเชื่ออย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถพิมพ์ข้อมูลได้คล่อง, ใช้ Tablet ได้
 • มี Service Mind ให้บริการลูกค้าได้ดี

12-Oct-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • ใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆได้ดี
 • มีวินัย, ตรงต่อเวลา, มีความรับผิดชอบสูง

12-Oct-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีขี้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
 • การบริหารทีมวิศวกรรระบบงาน 3 ปีขึ้นไป
 • ความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษได้

12-Oct-18

 

Applied
 • บริหารจัดการธุรกรรมต่างๆ ของสาขาธนาคาร
 • มีความรอบรู้เกี่ยวกับธุรกรรมของธนาคาร
 • มีทักษะด้านการขาย การติดต่อประสานงาน

12-Oct-18

 

Applied
 • Information security
 • security configuration
 • IT Security

12-Oct-18

 

Applied
 • มีความรู้ทางด้านทำฐานข้อมูลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่ และมีภาวะความเป็นผู้นำ

11-Oct-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านการทดสอบระบบ 0 - 3 ปี
 • มีความรู้เบื้องต้นทางด้าน IT
 • ยินดีรับ New graduated

11-Oct-18

 

Applied
 • IT Helpdesk Manager, Management
 • IT Team Leader,
 • IT manager, Helpdesk Manager

11-Oct-18

 

Applied
 • Relationship Manager, RM, ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์
 • PFA,งานแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน,Sale, CSR, SME
 • MRT,

09-Oct-18

 

Applied