• บริการลูกค้าประจำสาขา
 • ควบคุมเงินสดภายในสาขา
 • cashier

23-Jan-18

 

Applied
 • บริการลูกค้าประจำสาขา
 • งานแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • Teller

23-Jan-18

 

Applied
 • บริการลูกค้าประจำสาขา
 • งานแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • Teller

23-Jan-18

 

Applied
 • บริการลูกค้าประจำสาขา
 • งานแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • Teller

23-Jan-18

 

Applied
 • บริการลูกค้าประจำสาขา
 • งานแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • Teller

23-Jan-18

 

Applied
 • สินเชื่อธุรกิจ
 • MRTA
 • วิเคราะห์สินเชื่อ

23-Jan-18

 

Applied
 • สินเชื่อธุรกิต
 • MRTA
 • วิเคราะห์สินเชื่อ

23-Jan-18

 

Applied
 • สินเชื่อธุรกิจ
 • MRTA
 • วิเคราะห์สินเชื่อ

23-Jan-18

 

Applied
 • สินเชื่อธุรกิจ
 • MRAT
 • วิเคราะห์สินเชื่อ

23-Jan-18

 

Applied
 • บริการลูกค้าประจำสาขา
 • PFA, งานแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน, Sale
 • Teller

23-Jan-18

 

Applied
 • Internal Audit, ตรวจสอบ, IT
 • ตรวจสอบภายใน
 • ตรวจสอบ IT

23-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • ตีทรัพย์หลักประกัน
 • NPA transfer in functions
 • properrties process at the Land

22-Jan-18

 

Applied
 • เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์
 • ติดตามหนี้สินมากกว่า 90 วัน
 • ทวงถามยอดค้างชำระของลูกค้า

22-Jan-18

 

Applied
 • มีความรู้เรื่องการวิเคราะห์ด้านเครดิต
 • ปรับปรุงโครงสร้างหนี้
 • NPA process

22-Jan-18

 

Applied
 • Relationship Manager, RM,ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์
 • PFA,งานแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน,Sale
 • Personal Banking,Sale,เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์

19-Jan-18

 

Applied
 • AS-IS analysis
 • Process Development
 • TO-BE process optimization

19-Jan-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.