• จัดซื้อ จัดจ้าง, จัดซื้อธนาคาร
 • ผู้จัดการจัดซื้อ
 • Procurement

25-May-18

 

Applied
 • Information Security Management System
 • Information Risk Management Framework,
 • Information Security, IT Infrastructure

25-May-18

 

Applied
 • Information Security, System Security Hardening
 • Security Configuration, ITIL, Security+, CEH, CISM
 • ITIL, ISO27001,Vulnerability Management

25-May-18

 

Applied
 • Relationship Manager, RM,ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์
 • PFA,งานแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน,Sale
 • Personal Banking,Sale,เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์

25-May-18

 

Applied
 • Wordpress skill
 • CSS, programmer
 • HTML5, CSS3, PHP, MySQL, Ajax, Responsive & Cross

24-May-18

 

Applied
 • Project managemant
 • Qualifications
 • mis

22-May-18

Salary negotiable

Applied
 • Network, CCNA, CISO
 • Configure and install
 • Network infrastructure

22-May-18

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบภายใน, ตรวจสอบสาขาธนาคาร, ตรวจสอบสาขา
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ, ตรวจสอบ, Internal Audit
 • ตรวจสอบ

21-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.