• นำเสนอสินเชื่อเพื่อธุรกิจวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท
 • มีประสบการณ์ด้าน RM, ARM, BDM, ABDM
 • มีประสบการณ์วิเคราะห์สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

23 hours ago

THB25k - 55k /month (includes high commission)

Applied
 • AML, ปปง.
 • Compliance
 • Monitor transaction

23 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่สินเชื่อ, SCR
 • เจ้าหน้าที่การตลาด, เจ้าหน้าที่สินเชื่อรายย่อย, RM
 • สินเชื่อธุรกิจ, Relationship Manager, Telesale

16-Jan-19

 

Applied
 • วิเคราะห์สินเชื่อ
 • สอบทานสินเชื่อ
 • สถาบันการเงิน

16-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • Compliance, ผู้บริหารระดับสูง
 • Head of Compliance
 • Compliance Risk, ผู้อำนวยการอาวุโส

15-Jan-19

 

Applied
 • ตรวจสอบภายใน, ตรวจสอบสาขาธนาคาร, ตรวจสอบสาขา
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ, ตรวจสอบ, Internal Audit
 • ตรวจสอบ

14-Jan-19

 

Applied