• โครงการด้าน Sustainability
  • ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • มีทักษะในการสื่อสารได้ดี

19 hours ago

 

Applied
  • Web Application,Microsoft SQL, Sybase.
  • ABAP, C#, .NET MVC, .NET, Web API, JavaScript
  • Crystal Report, Qlik sense and Reporting

30-Jul-20

Salary negotiable

Applied
  • Bachelor’s degree in Marketing, Business Admin
  • 2-5 year of working sales experience in Sales
  • written and spoken English (Toeic score 600)

30-Jul-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?