• เพศหญิง อายุไม่เกิน38 ปี ,ประสบการณ์ในการทำงาน1 ปี
  • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี
  • ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดทำบัญชี

17-Aug-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
  • All transactions are done in English,
  • Interact with multi national environment
  • Salary is negotiable

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • อายุอย่างน้อย 25 ปี
  • สามารถตรวจสอบและแก้ปัญหาพื้นฐานได้
  • ต้องรู้จักเส้นทางในพื้นที่กรุงเทพฯ

15-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.