• วางแผนการเข้าพบลูกค้า
  • วางแผนการประมาณการยอดขาย รายเดือน ให้เป็นไปตามเป้า
  • ทำ Business Review รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลยอดขาย

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • Bachelor degree or Master degree in Sales & Market
  • More than 5 years experience in this position
  • Age between 33 – 40 years

20-Nov-18

 

Applied
  • สั่งซื้อสินค้าต่างประเทศ
  • จัดทำใบเสนอราคาต่างประเทศ
  • จัดทำ Invoice ต่างประเทศ

15-Nov-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?