• ปริญญาตรี-โท วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล,ที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี ด้านออกแบบผลิตภัณฑ์
  • มีความรู้เกี่ยวกับระบบทำความเย็น

9 hours ago

 

Applied
  • Bachelor degree or Master degree in Sales & Market
  • More than 5 years experience in this position
  • Age between 33 – 40 years

9 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?