• ปริญญาตรี-โท วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล,ที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี ด้านออกแบบผลิตภัณฑ์
  • มีความรู้เกี่ยวกับระบบทำความเย็น

18-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.