• มีประกันสุขภาพ ประกันชีวิต
  • มีโบนัส
  • มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

13-Jul-18

Salary negotiable

Applied
  • มีประกันชีวิต
  • มีโบนัส
  • มีประกันสุขภาพ

12-Jul-18

Salary negotiable

Applied
  • Quick learnerand able to solve unexpected problems
  • Human relation skills.
  • High responsibility.

11-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?