• มีประสบการณ์ด้านงานผลไม้สดอย่างน้อย 5 ปี
  • ป.ตรี ,สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • ปฏิบัติงานต่างสาขาได้

20-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?