• ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ TOEIC 600 ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี 0-3 ปี
  • มีทักษะเจรจาต่อรองและการสื่อสารที่ดี

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • มีประสบการณ์ในงานขาย/การตลาด 1 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะด้านการสื่อสาร/การเจรจาต่อรองดีเยี่ยม
  • เป็นนักคิด นักวิเคราะห์ และนักพัฒนาที่ดี

15-Aug-17

Base salary + high commission

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.