• งาน 6 วัน จันทร์ ถึงเสาร์
  • มีสินค้าให้ถ่ายรูป และ ตัดแต่งรูป
  • รับ brief design direction แล้วทำแบบที่ได้รับมา

18-Aug-17

 

Applied
  • ทำงานตรงเวลา
  • มีเครือข่ายอยู่ในพื้นที่อยู่แล้ว
  • มีประสบการณ์ ด้านค้าร้านค้าปลีกในพื้นที่ภาคใต้

18-Aug-17

 

Applied
  • ทำงานตรงเวลา มีเครือข่ายอยู่ในพื้นที่อยู่แล้ว
  • ประสบการณ์ ด้านค้าร้านค้าปลีกในพื้นที่ภาคอีสาน
  • พร้อมจะฝึกงาน 2 - 3 เดือน เดือนตลาด กทม

18-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.