• วุฒิการศึกษา ม.3ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ขับรถในเขตกรุงเทพ และ ปริมณฑล
  • สามารถไปต่างจังหวัด และ พักที่ต่างจังหวัดได้

12-Jul-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ม.3ขึ้นไป
  • สามารถไปต่างจังหวัด และ พักที่ต่างจังหวัดได้
  • มีความซื่อสัตย์ ขยัน เป็นระเบียบ

12-Jul-18

 

Applied
  • โบนัสตามผลประกอบการ
  • บ้านพักพนักงาน
  • ประกันสังคม

12-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?