• ควบคุมและบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงและงานโครงสร้าง
  • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล / ไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์ด้านงานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.