• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา, อุตสาหการ ,ไฟฟ้า, IE
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้ออย่างน้อย 2-5 ปี ขึ้นไป
 • สรรหาคัดเลือกผู้รับเหมางานโครงการเครื่องกล,ไฟฟ้า

18-May-18

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์, เครื่องกล, ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้ออย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
 • จัดทำแผนงานบำรุงรักษา งานระบบและอาคารสถานที่

18-May-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ ติดตั้งดูแล บำรุงรักษาระบบ Network
 • ติดตั้งดูแลและบำรุงรักษา

18-May-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ ด้านงานห้อง Lab
 • มีประสบการณ์ การทำระบบ ISO 17025
 • มีภาวะผู้นำรักงานบริการ

17-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.