• มีความรู้เรื่องกฏหมายแรงงานเป็นอย่างดี
  • เคยผ่านงานธุรกิจก่อสร้างมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้เรื่องแรงงานต่างด้าว

4 hours ago

 

Applied
  • ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
  • วิทยากรได้และมีทักษะในการนำเสนอ
  • ก่อสร้าง

12-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?