• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สามารถสอนวันอาทิตย์ได้
 • เงินเดือนจะพิจารณาตามประสบการณ์

17-May-18

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • เงินเดือนจะพิจารณาตามประสบการณ์
 • สามารถสอนวันอาทิตย์ได้

17-May-18

Salary negotiable

Applied
 • เขียนโปรแกรม ภาษา VB , C# , Java สร้างฐานข้อมูล
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • เงินเดือนจะพิจารณาตามประสบการณ์

17-May-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สามารถสอนวันอาทิตย์ได้
 • เงินเดือนจะพิจารณาตามประสบการณ์

17-May-18

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีใบประกอบวิชาชีพครูจะพิจราณาเป็นพิเศษ
 • เงินเดือนจะพิจารณาตามประสบการณ์

17-May-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • เงินเดือนจะพิจารณาตามประสบการณ์
 • สามารถขับรถได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-May-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สามารถสอนวันอาทิตย์ได้
 • เงินเดือนจะพิจารณาตามประสบการณ์

17-May-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สามารถขับรถได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เงินเดือนจะพิจารณาตามประสบการณ์

17-May-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สามารถสอนวันอาทิตย์ได้
 • เงินเดือนจะพิจารณาตามประสบการณ์

17-May-18

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่ประจำร้านกาแฟและช่วยงานในห้องธุรการ
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สามารถพิมพ์คอมได้โปรแกรมเวิร์ดและเอ็กเซลได้

17-May-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • เงินเดือนจะพิจารณาตามประสบการณ์
 • สามารถขับรถได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.