• ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 28 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านขายเครื่องมือแพทย์ 2-5 ปี
  • บุคคลิกดี หน้าตาดี มียานพาหนะเป็นของตนเอง

4 hours ago

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
  • Male, age over 30 years
  • Bachelor degree Electrical Engineering, Medical
  • Can speak, read, communicate, good English.

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?