• ดูแลเอกสาร ประสานงาน มีทักษะภาษาอังกฤษดี
  • สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel, รับส่ง Email ได้ดี
  • สัญญาจ้าง 1-3 เดือน (พิจารณาต่อสัญญาหลังครบกำหนด)

18-Aug-17

THB10k - 16k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.