• เพศชาย/วุฒิ ปวส ขึ้นไป
  • เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป
  • เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา โบนัสประจำปี ประกันสังคม

19-Nov-19

Salary negotiable

Applied
  • เงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป สามารถต่อรองได้
  • เบี้ยขยัน โอที ประกันสังคม
  • เพศชาย อายุ 30 ปีขึนไป

18-Nov-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?