• ประกันสังคม
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ค่าทำงานล่วงเวลา

13-Jul-18

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • โบนัสประจำปี
 • ค่าทำงานล่วงเวลา

13-Jul-18

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ควบคุมดูแลงานระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร

13-Jul-18

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • ประสบการณ์(ปี) : 2
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี

13-Jul-18

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ค่าทำงานล่วงเวลา

13-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ประกันสังคม
 • โบนัสประจำปี
 • ค่าทำงานล่วงเวลา

13-Jul-18

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • โบนัสประจำปี
 • ค่าทำงานล่วงเวลา

13-Jul-18

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • โบนัสประจำปี
 • ชุดพนักงาน , เบี้ยขยั

13-Jul-18

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ควบคุมงานเกี่ยงกับงานระบบภายในอาคาร

13-Jul-18

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • โบนัสประจำปี
 • ค่าทำงานล่วงเวลา

13-Jul-18

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ค่าทำงานล่วงเวลา

13-Jul-18

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ค่าทำงานล่วงเวลา

13-Jul-18

 

Applied