• วางแผน บริหารและควบคุมงานก่อสร้างโครงการ
 • ทบทวน ปรับปรุง พัฒนาแผนงานตามความเหมาะสม
 • กำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการ

48 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำราคากลาง, ประกวดราคา, เอกสารประกวดราคา
 • ถอดแบบประมาณราคาด้านวิศวกรรม
 • Specification, Tender Document

50 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Ms.degree in Water Resources Engineering
 • Planning,Design,Construction of Water Resources
 • water resources management&development

16-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ
 • มีประสบการณ์การทำงานในสายงานโยธา อย่างน้อย 2-5 ปี
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างประเภทอาคารสูง

12-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานในสายงานโยธา อย่างน้อย 15 ปี
 • ฟัง, พูด, อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดีมาก
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้

12-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำราคากลาง, ประกวดราคา, เอกสารประกวดราคา
 • ถอดแบบประมาณราคาด้านวิศวกรรม
 • Specification, Tender Document

11-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Landscape Architect
 • Engineering Consultant
 • Urgent

11-Jan-18

 

Applied
 • Programmer C#.Net or VB.Net
 • Programmer HTML5, PHP, Web Design
 • Develop Web application and Design update content

10-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's or Master's Degree in Accounting
 • More than 3 years experience
 • financial analysis, financial budgeting, planning

08-Jan-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.