• มีประสบการณ์ในงานจดทะเบียนบริษัท
  • มีความรู้ภาษาอังกฤษ สามารถ พูด อ่าน เขียน
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Excel ได้ดี

19-Nov-18

 

Applied
  • วุฒิปริญญาตรีและโท สาขานิติศาสตร์ ในหรือต่างประเทศ
  • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดีมาก
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Excel ได้ดี

15-Nov-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?