• มีประสบการณ์ในงานจดทะเบียนบริษัท
  • มีความรู้ภาษาอังกฤษ สามารถ พูด อ่าน เขียน
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Excel ได้ดี

14-Sep-18

 

Applied
  • มีประสบการณ์ในการร่าง ตรวจสอบ แก้ไข
  • มีประสบการณ์ในงานจดทะเบียนบริษัท
  • งานทะเบียนบริษัท จดเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนต่างๆ

13-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?