• เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การจ้างงานแรงงานต่างด้าว

44 mins ago

 

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ผ่านการฝึกอบรมระบบคุณภาพ อาทิ ISO 9001:2015/GMP
 • มีประสบการณ์ตามตำแหน่งงาน 2 ปีขึ้นไป

44 mins ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 40 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย
 • มีประสบการณ์การทำงานในโรงงาน ธุรกิจอาหาร

17-May-18

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี คณะทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปี ขึ้นไป

17-May-18

 

Applied
 • อายุไม่เกิน 38 ปี,วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์ขาย Modern Trade
 • มีประสบการณ์ติดต่อกับ 7-11,แม๊คโคร

16-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.