• ปริญญาตรี / โท สาขา นิติศาสตร์
  • มีประสบการณ์ 5 ปี ด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
  • มีประสบการณ์การจดทรัพย์สินทางปัญญาการค้าระหว่างปท.

12-Dec-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?