• เป็นตัวแทนของเราอย่าเป็นทางการ
  • ทำงานได้ทุกเวลาตามต้องการ
  • ตัวแทนต้องเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัท

16-Aug-17

 

Applied
  • มีความรู้เป็นอย่างดีในสื่อต่าง ๆ
  • มีประสบการณ์ในงานฝ่ายขาย
  • สามารถทำงานเสร็จทันตามกำหนด

16-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.