• เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป (ไม่เกิน 35 ปี)
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  • มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดีและมีความเป็นผู้นำ

17-Aug-17

 

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ปวช - วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขา
  • สามารถทำงานเป็นกะได้ และทำงานในวันหยุดได้

17-Aug-17

 

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ปวช - วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขา
  • สามารถทำงานเป็นกะได้ และทำงานในวันหยุดได้

16-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.