• จัดทำรายงานการรับ ส่ง ผ้า / จำนวนผ้าที่รับมา
 • ดูแลระบบการผลิต ส่วนการ ซัก อบ รีด
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี

11-Jul-18

 

Applied
 • สัมภาษณ์งานเบื้องต้น ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
 • ความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และความรับผิดชอบ สามารถใช้
 • มนุษย์สัมพันธ์ดีเยี่ยม

11-Jul-18

 

Applied
 • ตรวจเช็ค และบำรุงรักษาเครื่องซัก อบ รีด อุสาหกรรม
 • การศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านไฟฟ้า อิเลคโทรนิค
 • สามารถทำงานล่วงเวลา และออกต่างจังหวัดได้

11-Jul-18

 

Applied
 • จัดทำรายงานการรับ ส่ง ผ้า / จำนวนผ้าที่รับมา
 • ดูแลระบบการผลิต ส่วนการ ซัก อบ รีด
 • การศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี การตลาด , การจัดการ

11-Jul-18

 

Applied
 • นำเสนอขายสินค้าของบริษัท
 • การศึกษา ปวช. ขึ้นไปทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในการขายสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

11-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • งานด้านช่างเทคนิคทั่วไป ออกไปService,ซ่อมแซม,บำรุง
 • มีประสบการด้านช่างเทคนิคจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

11-Jul-18

 

Applied