• เพศ ชาย หรือหญิง อายุ 30-40 ปี
 • จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา การตลาด
 • มีประสบการณ์บริหารการขายอย่างน้อย 5 ปี

18-Oct-19

THB70k - 120k /month

Applied
 • เพศ ชาย หรือหญิง อายุ 30-40 ปี
 • จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา การตลาด
 • มีประสบการณ์ผู้จัดการเขต 5ปี เกี่ยวกับการขาย

18-Oct-19

THB45k - 70k /month

Applied
 • Female or Male, Age 35-45 years old
 • 5 years of experience in managing local tax
 • Experience in transfer pricing document

18-Oct-19

THB70k - 120k /month

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับบัญชีระหว่างประเทศ
 • มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานบัญชีสากล IFRS
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างดี

18-Oct-19

THB55k - 90k /month

Applied
 • Accounting, New Graduate or 1-3 year experience
 • day to day account activity
 • knowledge in accounting standard

18-Oct-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Female, Age 35-45 years old
 • Master’s degree in business, marketing
 • Experience of VP marketing in property development

15-Oct-19

Above THB160k /month

Applied
 • Minimum 3 years’ experience in medical devices
 • A Bachelor's degree
 • Understanding and knowledge of sales and marketing

15-Oct-19

 

Applied
 • Backend-Node js, Software Engineer, JavaScript
 • Agile, Programmer
 • Good company

11-Oct-19

 

Applied
 • Sales Manager
 • Experience in Paper Printing & Web Processing
 • Fluent English

11-Oct-19

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • developing, testing and installing system
 • C#, C++ or PHP
 • software development

10-Oct-19

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • leasing
 • hire purchase
 • banking

10-Oct-19

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Human resource
 • labour law
 • hrd hrm

10-Oct-19

THB55k - 90k /month

Applied
 • Onsite support to user
 • Coordinate with user to update case
 • Support Engineer job

09-Oct-19

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • basic electric circuit flow of vehicle
 • use CAD or CD and HD program
 • Able to use CAD

09-Oct-19

THB20k - 30k /month

Applied
 • Support and coordinate engineer
 • CAD program
 • Coordinate

09-Oct-19

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • leasing
 • capital bangking
 • bangna

09-Oct-19

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • SOC, SIEM solution, cyber security analysis
 • IT Security
 • network devices & servers

09-Oct-19

THB25k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • 5 years experience in development
 • good understanding of JavaScript and Node.js
 • API, Agile, Linux

09-Oct-19

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • developing mobile applications
 • developing native application with iOS/Android
 • Redux, ES5/ES6, Git, Firebase

09-Oct-19

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Developing mobile application, ReactJS, iOS
 • Androi, UX,UI, Software Engineer, FrontEnd
 • Software Engineer, English speaking

09-Oct-19

 

Applied
 • IT
 • developer
 • software

09-Oct-19

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • web app
 • IT
 • Computer Science

08-Oct-19

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Minimum 3 years of experiences in related field
 • Excellent spoken and written of English
 • Able to travel both domestic and international

08-Oct-19

 

Applied
 • Credit Risk Management
 • Leasing
 • Hire purchase

08-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree, Recent graduation's welcomed!!!
 • Excellent communication, Self-motivated
 • Sales experience

07-Oct-19

 

Applied
 • 1 year of experience in product management
 • 5 years of experience in sales/marketing
 • Good command of written and spoken in English.

07-Oct-19

 

Applied
 • Analyst factory information, Design Operation
 • Manufacturing business process analyst
 • Kaizen, Industrial analyst, Consultant

07-Oct-19

Above THB120k /month

Applied
 • **Bonus 5-6 months
 • it support
 • it security

07-Oct-19

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • **Bonus 5-6 months
 • Able to utilize engineering solutions (CAD, CAM)
 • IT engineer

07-Oct-19

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • IT
 • it consult
 • it helpdesk

07-Oct-19

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • programmer
 • it system
 • cs

07-Oct-19

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Programmer
 • Software development
 • Senior Programmer

07-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • **Bonus 5-6 months
 • Understand coding C+, C# and ECU testing
 • Experience 3-5 years in related field

07-Oct-19

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • networking
 • it
 • it engineer

07-Oct-19

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • support engineer
 • it
 • team leader

07-Oct-19

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • IT
 • IT support
 • networking

07-Oct-19

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • IT
 • system engineer
 • technical support

07-Oct-19

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Programmer
 • JAVA
 • Developer

07-Oct-19

THB25k - 35k /month

Applied
 • it sales
 • networking
 • it

07-Oct-19

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • 1+ years of experience in customer service
 • Good command of English language
 • New Graduates are welcome

04-Oct-19

 

Applied
 • Minimum 2 years of experience
 • Leadership skill, Target driven
 • Bonus, Insurance, Travel allowances

04-Oct-19

 

Applied
 • Software Engineer
 • System Engineer
 • IT Engineer

03-Oct-19

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • accounting, accounting control,accounting process
 • accounting document, general accounting
 • general ledger accounting

03-Oct-19

 

Applied
 • Account payable
 • Good English
 • Accounting and finance

02-Oct-19

THB30k - 45k /month

Applied
 • Business Development
 • MNC Company
 • work with oversea director

01-Oct-19

 

Applied
 • Government coordinator, Bidding coordinator,
 • building and maintaining relationships
 • English communicate

30-Sep-19

 

Applied