• เขียนโปรแกรมโดยใช้ ภาษา php, Javascript
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Laravel
  • มีประสบการณ์ทำงานในการเขียนโปรแกรม อย่างน้อย 5 ปี

3 mins ago

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
  • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

7 mins ago

 

Applied
  • การศึกษาปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ SQL statement
  • มีความละเอียด และช่างสังเกตุ

12 mins ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.