• เขียนโปรแกรม c#.NET ได้
  • เพศหญิง วุฒิปริญญาตรีคอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี

18-Oct-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?