• จบการศึกษา ปวส. / ปริญญาตรี หรือสายงานนี้โดยตรง
  • มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถตอบโจทย์งานลูกค้าได้
  • มีความคิดสร้างสรรค์ สร้างสรรค์แต่ผลงานใหม่ๆ

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?