• ผู้ตรวจและประเมินมาตรฐาน ISO
  • มีความขยัน ใฝ่เรียนรู้ อดทน ตั้งใจ มีจริยธรรม
  • ทำงานเป็นทีมและทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยระบบ IT
  • เฝ้าระวังและแจ้งเตือนเหตุการณ์ภัยคุกคามสารสนเทศ
  • ทำงานเป็นทีมในสภาวะกดดันได้ดี

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.