• วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาช่างไฟฟ้า ช่างกลโร
  • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
  • ซ่อมบำรุงทั่วไปทั้งสำนักงาน,เครื่องจักรอุตสาหกรรม

17-May-18

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
  • ช่าง
  • ช่างซ่อมบำรุง
  • ซ่อมบำรุง

17-May-18

THB10k - 20k /month (negotiable)

Applied
  • คนสวน
  • คนสวน
  • คนสวน

17-May-18

THB10k - 13k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.