• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word,Excel,Power point
  • มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการผู้บริหารไม่ต่ำกว่า2ปี

21-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.