• จัดเอกสารที่ใช้ในการส่งสินค้าให้แผนกจัดส่งสินค้า
 • การศึกษา ระดับ ปวช-ปวส / ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ปวช-ปวส ประสบการณ์ 2 ปี / ป.ตรี

3 hours ago

 

Applied
 • ผลักดันเป้าการขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ในด้านงานขายและการตลาด 2-3 ปี

3 hours ago

 

Applied
 • ดูแลและควบคุมสินค้าเข้า-ออกจากคลัง
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

3 hours ago

 

Applied
 • ให้บริการด้านเทคนิคการพ่นกำมะยี่ แก้ปัญหา
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

3 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.