• ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาเครื่องดื่ม
  • การวางแผนงาน การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ
  • ร่วมกับผู้บังคับบัญชาวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์

02-Apr-20

Salary negotiable

Applied
  • Fluency in English
  • บริษัทมีความมั่นคงทางธุรกิจสูง
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

02-Apr-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?