• ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ด้านการพัฒนาธุรกิจทางด้านอาหารและเครื่องดื่ม
  • ดูแล New Project สินค้ากลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม

10-Dec-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?