• ส่งเดินทางไปดูงาน Food Expo โซนเอเซีย และ โซนยุโรป
  • บริษัทมีความมั่ั่นคงทางธุรกิจสูง
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • Fluency in English
  • บริษัทมีความมั่นคงทางธุรกิจสูง
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

12-Oct-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?