• จบปริญญาตรี ทางด้านไฟฟ้ากำลัง โยธา และเครื่องกล
  • เพศชาย สัญชาติไทย
  • ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • ชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.