• ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
  • ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีใบขับขี่และมีรถยนต์เป็นของตนเอง

18-May-18

Base salary + high commission

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้งานโปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อืน

10-May-18

Base salary + high commission

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.