• วุฒิปริญญาตรีด้านวิศวกรรมสาขาไฟฟ้ากำลัง
  • ประสบการณ์การทำงาน 0 - 3 ปี
  • งานประจำ

18-Jul-18

 

Applied
  • มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์
  • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
  • ไม่เคยต้องคดีความ

18-Jul-18

 

Applied
  • Bachelor’s Degree in Business related field
  • Fluent in both spoken and written English
  • A minimum of 2 years experiences in export sales

18-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?