• bakery
  • Chef
  • Pastry

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • ควบคุมการทำงานให้ได้ตามแผนการทำงาน
  • กระจายคำสั่งงานและจัดแบ่งจำนวนคนให้เหมาะสม
  • ชี้แจ้งปัญหาคุณภาพให้กับทีมงาน

17-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?