• เพศหญิง , เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • มีความเป็นผู้นำ, มนุษยสัมพันธ์ดี

22 hours ago

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน กระตือรือร้น

23-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.