• เป็นหัวหน้าทีมงานตรวจสอบบัญชี
  • ตรวจงานบัญชี และการคำนวณภาษีของลูกค้า
  • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ทางด้านบัญชี

09-Oct-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?