• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาComputer Science
  • มีความเข้าในระบบ Database
  • มีความขยันอดทนกระตือรือร้นใฝ่หาความรู้

04-Dec-19

Salary negotiable

Applied
  • ยินดีรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาใหม่
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความขยันอดทน

04-Dec-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?