• มีประสบการณ์ในการพัฒนาด้าน Java โดยตรง 3 ปีขึ้นไป
  • พัฒนา Web Application ด้วยภาษา JAVA เป็นหลัก
  • มีความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล และการใช้คำสั่ง SQL

02-Jul-18

THB30k - 45k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?