• มีประสบการณ์ในการพัฒนาด้าน Java โดยตรง 3 ปีขึ้นไป
  • พัฒนา Web Application ด้วยภาษา JAVA เป็นหลัก
  • มีความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล และการใช้คำสั่ง SQL

18-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.