• ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความรู้ด้านธุรกิจอาหาร
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

18-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 2-3ปี
 • ปริญาตรี สาขาการเงิน,บัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีความละเอียดรอบครอบ

12-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in human resources, business
 • 5-10 years of experience in recruiting
 • Detail oriented, highly organized, and comfortable

10-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • 4-5 years of experience in application development
 • Fluency in PL/SQL, Java or Python
 • Experience in Logistics or e-commerce

10-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • 4-5 years of experience in application development
 • Working knowledge in CI/CD, containerization
 • Develop REST API connecting Oracle

10-Sep-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?