• วุฒิป.ตรีขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิศวะโลจิสติก
  • มีความคิดสร้างสรรค์/นอกกรอบ สามารถวิเคราะห์ข้อมูล
  • เคยทำงานด้านขนส่ง หรือ Logistics

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • มีประสบการณ์หัวหน้างานด้านการควบคุมภายใน
  • จัดทำแนวการตรวจสอบ (Audit Program)
  • สอบทานกระบวนการปฏิบัติงาน (Business Process)

26-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.