• ประสบการณ์ 0-10 ปี
 • รับนักศึกษาจบใหม่
 • รักในการบริการ คุยโทรศัพท์ได้ดี

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เคยมีประสบการณ์หรือสนใจทำงานด้าน Start Up
 • ไม่จำกัดสาขา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • กล้าคิด กล้าลอง กล้าลุย

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญาตรี/โท สาขาการจัดการโลจิสติกส์/MBA
 • ประสบการณ์ ด้านการบริหารการจัดการขนส่ง
 • ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ แต่สามารถไปต่างจังหวัดได้

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิป.ตรี/เทียบเท่า สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีความคิดสร้างสรรค์/นอกกรอบ สามารถวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านความปลอดภัย 0-5ปี

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ปฏิบัติงานตามขั้นตอนแผนกขาย
 • จัดหาผู้เช่ารายใหม่จากภายนอก
 • ดูและงานส่งเสริมการจตลาด

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?