• จบปริญาตรี/โท สาขาการจัดการโลจิสติกส์/MBA
 • ประสบการณ์ ด้านการบริหารการจัดการขนส่ง
 • ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ แต่สามารถไปต่างจังหวัดได้

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบ graphic element สำหรับงานด้านไอที
 • รู้จักใช้หลักการออกแบบที่ดีโดยคำนึงถึงผู้ใช้งาน
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบ UI/UX, HTML5, CSS

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
 • รับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมติดต่อกับระบบฐานข้อมูล
 • มีประสบการณ์ในการดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์
 • มีประสบการณ์ในการส่งมอบซอฟต์แวร์แบบต่อเนื่อง

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ทักษะในการเขียนโปรแกรม
 • มีความรับผิดชอบ รู้จักแก้ปัญหา
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • เคยมีประสบการณ์หรือสนใจทำงานด้าน Start Up มาก่อน
 • วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป
 • กล้าคิด กล้าลอง กล้าลุย

18-Nov-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี/โท สาขาการบริหารธุรกิจหรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • วางแผน วิเคราะห์ และสำรวจ คู่แข่งการตลาด

12-Nov-18

Salary negotiable

Applied
 • พัฒนาธุรกิจ เพิ่มช่องทางขายผลิตภัณฑ์
 • วุฒิป.ตรี /โท สาขาบริหารธุรกิจหรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

12-Nov-18

Salary negotiable

Applied