• ถอดแบบ/คำนวณ/ประเมินราคา
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาโยธา
  • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างอาคาร/คอนโดมิเนียม

18-May-18

 

Applied
  • เขียนแบบ Shop drawing
  • วุฒิปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในงานออกแบบ 2ปีขึ้นไป

18-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.