• มีทัศนคติในการทำงานที่ดี
  • ขยัน ทุ่มเท ที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
  • มีความคาดหวังที่จะเติบโตไปกับบริษัทฯ

23-May-18

Salary negotiable

Applied
  • Be able to work with team and self management
  • Inter persoanl skills and fast learner
  • Good in English communicaiton

23-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.