• ออกแบบและคำนวณเครื่องจักรหมุน
  • ตรวจสอบการผลิตให้ตรงกับการออกแบบ
  • ติดตามการผลิตให้ทันกับเวลาในการส่งมอบ

13-Nov-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?