• บริษัทฉีดพลาสติกขึ้นรูปชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
  • จบปริญญาตรี สาขาเครื่องกล อุตสาหการ หรือสาขาอื่น
  • มีประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป ทางด้านบริหารงานผลิต

16-Aug-17

 

Applied
  • บริษัทฉีดพลาสติกขึ้นรูปชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
  • จบปริญญาตรี สาขาเครื่องกล อุตสาหการ หรือสาขาอื่น
  • มีประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป ทางด้านบริหารงานผลิต

16-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.